People is the message

Heart of Stockholm verkar genom nätverk och plattform för att kostnadseffektivt och smart driva PR-projekt
som syftar till och genererar ökad medvetenhet, stärkt varumärke och fler affärer.

Sedan starten 1999 har vi skapat nätverk och fysiska mötesplatser med hjälp av ett brett
branschöverskridande kontaktnät inom kultur- och näringsliv - där kulturen är en del av
näringslivet och den del som ofta genererar affärer. Det handlar om paketering, om content marketing.

Nätverken med dess mötesplatser har byggts upp som långsiktiga satsningar, dels på eget initiativ och
dels i samarbete med en kund eller för hela branscher. En rad designsamarbeten har genomförts mellan
företag och design- och konstskolor och designers.

Välkommen att kontakta Heart of Stockholm.

Maila ring eller kom förbi - vi finns mitt i hjärtat av Stockholm, i Kungsträdgården, So Stockholm!